Updates

Tapijttegels in het bos

[21/04/2021] Wanneer bosgrond geplagd moet gaan worden voor omvorming naar heide, vormt dat een gevaar voor reptielen die zich in de strooisellaag ophouden. De dieren moeten dan ruim voordat de werkzaamheden beginnen worden “weggevangen”. Een beter woord hiervoor is ‘translocatie’; het vangen van dieren om ze op een andere plek weer uit te zetten. Voor een opdrachtgever voeren we momenteel een dergelijk onderzoek uit. Het gaat daar voornamelijk om de Hazelworm en mogelijk ook Levendbarende hagedis. De Hazelworm en Levendbarende hagedis zijn nationaal beschermde soorten onder de Wet Natuurbescherming. De Levendbarende hagedis is tevens opgenomen op de Rode en Oranje Lijst, de Hazelworm is alleen op de Oranje Lijst opgenomen.

Zo’n onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van tapijttegels. De tegels worden op zorgvuldig gekozen plekken neergelegd. Reptielen kruipen er graag onder om zich op de warmen. Op deze manier zijn ze te vangen. Het ziet er misschien niet zo mooi uit, al die tegels in het bos. Maar het is maar tijdelijk; als de translocatie is voltooid worden ze weer netjes opgeruimd en een volgende keer weer ergens anders gebruikt. Het blijft dus niet als “afval” achter in het bos. Ook al zijn de tegels niet van natuurlijk materiaal, het is een al lang gebruikte en bewezen methode. De tegels worden met de donkere kunststof onderkant naar boven neergelegd. Dit donkere materiaal houdt de warmte van de zon goed vast. Verder vormt het materiaal zich goed naar de bodem, waardoor het nauw op de strooisellaag aansluit. En de tegels waaien niet weg. Een belangrijk aspect daarbij is ook dat de tegels niet speciaal voor dit gebruik zijn geproduceerd. Het zijn tweedehands tapijttegels, die na hun eigenlijke doel weggegooid zouden zijn. Juist in plaats van dat ze op de afvalberg terecht zijn gekomen, hebben ze nu een tweede nuttig leven gekregen ten bate van de biodiversiteit!

geactualiseerde Rode Lijst Nederlandse Zoogdieren

[03/11/2020] De herziene Rode Lijst van Nederlandse zoogdieren is vandaag gepubliceerd (bron: Nature Today en Staatscourant). Het goede nieuws is dat de lijst iets korter is geworden ten opzichte van de vorige publicatie uit 2009. Otter, bever en boommarter staan er niet meer op. Maar met name zoogdieren in agrarische gebieden gaan achteruit. Konijnen en hazen zijn sinds 1950 met 60-70% afgenomen. En de 'marterachtigen' bunzing en hermelijn hebben een status 'kwetsbaar' op de Rode Lijst. Soorten zoals otter, boommarter, egel en eekhoorn blijven overigens nog wel op de IUCN lijst van bedreigde soorten in Nederland vermeld staan, volgens de criteria die daarvoor gehanteerd worden.

Op de foto: een bunzing in het buitengebied van Leersum op een cameraval van P4N (december 2019).

VERDWENEN UIT NEDERLAND
Kleine hoefijzerneus
Vale vleermuis
Tuimelaar

ERNSTIG BEDREIGD
Eikelmuis
Hamster

BEDREIGD
Hazelmuis
Zwarte rat

KWETSBAAR
Bunzing
Hermelijn
Laatvlieger
Noordse woelmuis
Veldspitsmuis

GEVOELIG
Bechsteins vleermuis
Bosvleermuis
Haas
Ingekorven vleermuis
Konijn
Tweekleurige vleermuis
Wezel

Biodiversiteitsherstel is nog mogelijk

[10/09/2020] Goed nieuws (bron: BPL)!

Een nieuwe internationale studie - ‘Bending the curve of terrestrial biodiversity needs an integrated strategy’ - laat zien dat het mogelijk is om de wereldwijde afname van biodiversiteit als gevolg van habitatverlies te stoppen. Hiervoor is een ambitieus en samenhangend pakket van maatregelen nodig, waaronder uitbreiding van beschermde natuurgebieden, natuurherstel en een wereldwijde omvorming van het voedselsysteem. De studie, uitgevoerd door een internationaal consortium, waaronder het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), is op 10 september gepubliceerd in ‘Nature’.

De onderzoekers maakten gebruik van scenario’s en modellen om na te gaan welke maatregelen kunnen leiden tot (een begin van) biodiversiteitsherstel in 2050. Hiervoor zijn twee type maatregelen nodig. Ten eerste maatregelen gericht op natuurbescherming en -herstel. Op de tweede plaats maatregelen die erop zijn gericht de behoefte aan landbouwgrond te verkleinen.

P4N zet zich in voor behoud en herstel van biodiversiteit in de (lokale) Nederlandse natuur.

Uitvoeringsfase Aamsveen lagg zone van start

[01/06/2020] Het eerste deel van de uitvoeringsfase (fase 3) van de Natura 2000 herstelmaatregelen voor de Aamsveen lagg zone, zoals geformuleerd in het inrichtingsplan, is van start gegaan. Het betreft de voorbereiding-, opstart-, en aanbestedingsactiviteiten. P4N verzorgt alle projectbeheersing en het projectsecretariaat voor Landschap Overijssel.