Natuurontwikkeling, -herstel en -beheer

 • natuuronderzoek Doornse Gat

  natuuronderzoek Doornse Gat

  [jun - okt 2021] Uitvoeren van een ecologisch onderzoek voor Gemeente Utrechtse Heuvelrug op locatie Doornse Gat, samen met Achterberg Ecologie & Natuurfotografie.

 • quickscan Vitens Leersumse Eng

  quickscan Vitens Leersumse Eng

  [apr - okt 2021] Uitvoeren van een flora en fauna quickscan, opstellen van een ecologisch werkprotocol, en uitvoeren van een aantal veldcontroles tijdens aanlegwerkzaamheden voor Vitens op de Leersumse Eng, samen met Achterberg Ecologie & Natuurfotografie.

 • translocatie reptielen Huis te Maarn

  translocatie reptielen Huis te Maarn

  [apr - sep 2021] Opstellen van een activiteitenplan en uitvoeren van translocatie van reptielen (als voorbereiding op plagwerkzaamheden) voor landgoed Huis te Maarn, samen met Achterberg Ecologie & Natuurfotografie.

 • Natuurtoets l.g. Huis te Maarn

  Natuurtoets l.g. Huis te Maarn

  [dec 2020] Uitvoeren van een natuurwaarden-onderzoek en opstellen van een ecologisch werkprotocol inzake de aanleg van heidecorridors (omvorming van bos naar heide) voor landgoed Huis te Maarn, samen met Achterberg Ecologie & Natuurfotografie.

 • Natuurtoets l.g. Broekhuizen

  Natuurtoets l.g. Broekhuizen

  [okt 2020 - okt 2021] Uitvoeren van ecologisch onderzoek en een natuurtoets voor Parc Broekhuizen, Leersum, samen met Achterberg Ecologie & Natuurfotografie.

 • N2000 uitvoering Aamsveen lagg zone

  N2000 uitvoering Aamsveen lagg zone

  [jun 2020 - sep 2021] Eerste deel (voorbereiding, opstart, en aanbesteding) van de uitvoeringsfase van de Natura 2000 herstelmaatregelen zoals geformuleerd in het inrichtingsplan voor de Aamsveen lagg zone. P4N verzorgt alle projectbeheersing en het projectsecretariaat voor Landschap Overijssel.

 • Aanpak Aamsveen – Hündfelder Moor

  Aanpak Aamsveen – Hündfelder Moor

  [mrt 2019 - jul 2020] Vormgeven van een grensoverschrijdende projectaanpak voor het hoogveenherstel van het Nederlandse Aamsveen en het Duitse Hündfelder Moor, samen met Landschap Overijssel en haar Duitse partners, inclusief ondersteuning in het opstellen van een gezamenlijke LIFE aanvraag.

 • PAS/N2000 Planuitwerking Manderheide

  PAS/N2000 Planuitwerking Manderheide

  [aug 2017 - apr 2019] In de (voormalig) PAS / Natura 2000 planuitwerking voor de Manderheide (onderdeel van Springendal & Dal van de Mosbeek, gemeente Tubbergen) ondersteunt P4N haar partner Frankenvrij Advies met projectplanning, financiële rapportage, en aanbestedingen, voor Landschap Overijssel.

 • Mitigatie N18 in Aamsveen

  Mitigatie N18 in Aamsveen

  [jan 2017 - dec 2018] De voorbereiding van mitigerende maatregelen (vanuit de aanleg van het N18 traject Varsseveld-Enschede) in het Natura 2000 gebied Aamsveen, samen met Frankenvrij Advies voor Landschap Overijssel.