geactualiseerde Rode Lijst Nederlandse Zoogdieren

[03/11/2020] De herziene Rode Lijst van Nederlandse zoogdieren is vandaag gepubliceerd (bron: Nature Today en Staatscourant). Het goede nieuws is dat de lijst iets korter is geworden ten opzichte van de vorige publicatie uit 2009. Otter, bever en boommarter staan er niet meer op. Maar met name zoogdieren in agrarische gebieden gaan achteruit. Konijnen en hazen zijn sinds 1950 met 60-70% afgenomen. En de 'marterachtigen' bunzing en hermelijn hebben een status 'kwetsbaar' op de Rode Lijst. Soorten zoals otter, boommarter, egel en eekhoorn blijven overigens nog wel op de IUCN lijst van bedreigde soorten in Nederland vermeld staan, volgens de criteria die daarvoor gehanteerd worden.

Op de foto: een bunzing in het buitengebied van Leersum op een cameraval van P4N (december 2019).

VERDWENEN UIT NEDERLAND
Kleine hoefijzerneus
Vale vleermuis
Tuimelaar

ERNSTIG BEDREIGD
Eikelmuis
Hamster

BEDREIGD
Hazelmuis
Zwarte rat

KWETSBAAR
Bunzing
Hermelijn
Laatvlieger
Noordse woelmuis
Veldspitsmuis

GEVOELIG
Bechsteins vleermuis
Bosvleermuis
Haas
Ingekorven vleermuis
Konijn
Tweekleurige vleermuis
Wezel