P4N

Mijn naam is Ronald Stiefelhagen. Als zelfstandige bied ik sinds eind 2016 dienstverlening aan op het vlak van natuurontwikkeling en verduurzaming. De werkzaamheden van ‘P4N Duurzaamheid en Natuur’ variëren van visievorming en haalbaarheidsstudies, tot project- en procesbegeleiding. Deze zijn verdeeld over de aandachtsgebieden:

  • Natuurontwikkeling, -herstel en -beheer.
  • Duurzaamheid visie, beleid en implementatie.

Ik heb industrieel productontwerpen en bedrijfskunde / general management gestudeerd. Na 11 jaar in het industriële bedrijfsleven te hebben gewerkt, waar ik functies op het gebied van inkoop, business development en marketing heb vervuld, heb ik in 2008 een bewuste overstap gemaakt naar het vakgebied van duurzaamheid. Daarin heb ik altijd al de aandacht gevestigd op de relaties van bedrijfsactiviteiten met klimaat, biodiversiteit, en natuurlijke hulpbronnen.

Duurzaamheid
Onder duurzaamheid versta ik "het continue streven naar een blijvende situatie waarin het welzijn van alle vormen van leven op onze planeet is gewaarborgd". In mijn periode als duurzaamheid adviseur heb ik me gespecialiseerd in MVO-impact assessments, beleidvorming, en het verduurzamen van inkoopprocessen, al dan niet met de ISO26000 richtlijn of de MVO Prestatieladder norm als handvat. Aansluitend heb ik ruim een jaar voor de organisatie van Staatsbosbeheer gewerkt bij de afdelingen Projecten en Business Development aan zonne-energie en natuurherstel.

Natuur
Vanaf eind 2016 heb ik als zelfstandige veel ervaring opgedaan met Natura 2000 planvorming, in onder meer projecten voor Landschap Overijssel op het vlak van hoogveen regeneratie, en met het uitvoeren van natuurwaardenonderzoeken. Laatstgenoemde inclusief NNN 'Nee-tenzij' toetsing en het opstellen van ecologische werkprotocollen. Ik heb een goede kennis van diverse Nederlandse fauna en beschik over een uitgebreide veldervaring met het doen van zoogdieronderzoek (dassen en boommarters). Al vanaf 2005 ben ik professioneel actief als natuurfotograaf, onder de naam ‘P4P Natuurfotografie’ (zie de link rechts op deze pagina).

Mensen kenmerken mij als zorgvuldig, betrouwbaar, integer, betrokken en creatief, met analytische en commerciële kwaliteiten. Vanuit een gedegen projectaanpak werk ik naar het gewenste resultaat toe, daarbij de handen uit de mouwen stekend. Ik krijg energie van het bedenken en opzetten van nieuwe zaken die onze leefomgeving weer een beetje mooier maken. Het voor de toekomst veilig willen stellen van het groene om ons heen, vormt daarbij mijn belangrijkste drijfveer.

Klanten van P4N zijn dan ook te vinden onder de terreinbeherende organisaties (TBO’s), landgoedeigenaren, gemeenten, provincies, bureaus in de groene sector, en het duurzame midden- en kleinbedrijf (MKB). Bij 'Opdrachten' treft u meer informatie aan over de projecten van P4N. Ik neem graag nieuwe opdrachten aan in mijn primaire werkgebied: provincie Utrecht, provincie Gelderland (ten westen van de IJssel en ten noorden van de Rijn), en Zuidelijk- en Oostelijk-Flevoland. Ik hoor graag wat P4N voor uw organisatie kan betekenen!

Maatschappelijke betrokkenheid
Ik vervul verschillende vrijwilligersfuncties:

  • Coördinator van de Dassenwerkgroep van de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen-Leersum.
  • Actief lid (veldwerk) van de Werkgroep Boommarter Nederland - regio Heuvelrug zuidoost.
  • Actief lid van de Commissie Duurzaamheid van de KNAF.

  •  

    P4N werkt samen met onderstaande bureaus: