P4N

Mijn naam is Ronald Stiefelhagen. Onder de naam ‘P4N Duurzaamheid en Natuur’ bied ik sinds 1 september 2016 dienstverlening aan op het vlak van duurzaamheid en natuur. De werkzaamheden van P4N variëren van visievorming, analyses, marktverkenningen en haalbaarheidsstudies, tot project- en procesbegeleiding. Deze werkzaamheden zijn verdeeld over 4 aandachtsgebieden:

  • Natuurontwikkeling, -herstel en -beheer.
  • Business development in de groene sector.
  • Duurzaamheid visie, beleid en implementatie.
  • Duurzame energie.

Ik heb industrieel productontwerpen en bedrijfskunde / general management gestudeerd. Na ruim 11 jaar in het industriële bedrijfsleven te hebben gewerkt, waar ik functies op het gebied van inkoop, business development en marketing heb vervuld, heb ik in 2008 een bewuste overstap gemaakt naar het vakgebied van duurzaamheid. Daarin heb ik altijd al de aandacht gevestigd op de relaties van bedrijfsactiviteiten met klimaat, biodiversiteit, en natuurlijke hulpbronnen en leefgebieden.

Onder duurzaamheid versta ik "het continue streven naar een blijvende situatie waarin het welzijn van alle vormen van leven op onze planeet is gewaarborgd". In mijn periode als duurzaamheid adviseur heb ik me gespecialiseerd in MVO-impact assessments, beleidvorming en het verduurzamen van inkoopprocessen, al dan niet met de ISO26000 richtlijn of de MVO Prestatieladder norm als handvat. Aansluitend heb ik meer dan een jaar voor de organisatie van Staatsbosbeheer gewerkt bij de afdelingen Projecten en Business Development in verschillende (natuur)projecten. Vanaf eind 2016 heb ik als zelfstandige vooral veel ervaring opgedaan met Natura 2000 planvorming. Onder meer projecten voor Landschap Overijssel op het vlak van hoogveen regeneratie. En ook bijvoorbeeld met het uitvoeren van natuurwaardenonderzoeken.

Ik heb een goede kennis van de Nederlandse fauna en beschik over een uitgebreide veldervaring met het doen van zoogdieronderzoek, gericht op dassen en boommarters. En al vanaf 2005 ben ik professioneel actief als natuurfotograaf, onder de naam ‘P4P Natuurfotografie’ (zie de link rechts op deze pagina). Mensen kenmerken mij als zorgvuldig, betrouwbaar, integer, betrokken en creatief, met analytische en commerciële kwaliteiten. Vanuit een gedegen projectaanpak werk ik naar het gewenste resultaat toe, daarbij de handen uit de mouwen stekend. Ik krijg energie van het bedenken en opzetten van nieuwe zaken die onze leefomgeving weer een beetje mooier maken. Het voor de toekomst veilig willen stellen van het groene om ons heen, vormt daarbij mijn belangrijkste drijfveer.

Klanten van P4N zijn dan ook te vinden onder de landgoedeigenaren, terreinbeherende organisaties (TBO’s), bureaus in de groene sector en het duurzame midden- en kleinbedrijf (MKB). Bij 'Opdrachten' treft u meer informatie aan over de projecten van P4N. Ik neem graag nieuwe opdrachten aan in mijn primaire werkgebied: provincie Utrecht, provincie Gelderland (ten westen van de IJssel en ten noorden van de Rijn), en Zuidelijk- en Oostelijk-Flevoland. Ik hoor graag wat P4N voor uw organisatie kan betekenen!

Maatschappelijke betrokkenheid
Ik vervul verschillende vrijwilligersfuncties:

  • Coördinator van de Dassenwerkgroep van de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen-Leersum.
  • Actief lid (veldwerk) van de Werkgroep Boommarter Nederland - regio Heuvelrug zuidoost.
  • Actief lid van de Commissie Duurzaamheid van de KNAF.

  •  

    P4N werkt samen met onderstaande bureaus: