Biodiversiteitsherstel is nog mogelijk

[10/09/2020] Goed nieuws (bron: BPL)!

Een nieuwe internationale studie - ‘Bending the curve of terrestrial biodiversity needs an integrated strategy’ - laat zien dat het mogelijk is om de wereldwijde afname van biodiversiteit als gevolg van habitatverlies te stoppen. Hiervoor is een ambitieus en samenhangend pakket van maatregelen nodig, waaronder uitbreiding van beschermde natuurgebieden, natuurherstel en een wereldwijde omvorming van het voedselsysteem. De studie, uitgevoerd door een internationaal consortium, waaronder het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), is op 10 september gepubliceerd in ‘Nature’.

De onderzoekers maakten gebruik van scenario’s en modellen om na te gaan welke maatregelen kunnen leiden tot (een begin van) biodiversiteitsherstel in 2050. Hiervoor zijn twee type maatregelen nodig. Ten eerste maatregelen gericht op natuurbescherming en -herstel. Op de tweede plaats maatregelen die erop zijn gericht de behoefte aan landbouwgrond te verkleinen.

P4N zet zich in voor behoud en herstel van biodiversiteit in de (lokale) Nederlandse natuur.