Opdrachten

 • Ecologische uitvoering VBS 2024

  Ecologische uitvoering VBS 2024

  [mrt - okt 2024] Wegvangen en verplaatsen van reptielen op delen van de voormalige Vliegbasis Soesterberg. Uitvoeren van monitoring van roofvogels, ransuilen en vleermuizen op de locatie van de geplande woonwijk. Samen met Achterberg Ecologie & Natuurfotografie, opdrachtgever Witteveen+Bos.

 • Ecologische begeleiding CNA

  Ecologische begeleiding CNA

  [mrt 2024 - mrt 2025] Wegvangen en verplaatsen van reptielen, en ecologische begeleiding van de voorbereiding en uitvoering, in het kader van de aanleg van een permanente secundaire ontsluiting voor CNA Soesterberg. Samen met Achterberg Ecologie & Natuurfotografie, opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf.

 • Vliegtuigberging Veessen

  Vliegtuigberging Veessen

  [mrt 2024 - sep 2025] Volledige ecologische begeleiding incl. vooronderzoek van de berging van een Messerschmitt jachtvliegtuig uit WOII in Veessen. Focus op broedvogels, bevers, en andere beschermde soorten in het Natura 2000 gebied Rijntakken - Veessen Waarden. Samen met Achterberg Ecologie & Natuurfotografie, opdrachtgever Gemeente Heerde.

 • Beveronderzoek Rijnsteeg

  Beveronderzoek Rijnsteeg

  [feb 2024] Uitvoeren van een onderzoek naar de tijdelijke aanwezigheid van bevers op het talud van de Rijnsteeg te Amerongen tijdens de hoogwaterperiode, samen met Achterberg Ecologie & Natuurfotografie voor Gemeente Utrechtse Heuvelrug.

 • Ecologische controle kap

  Ecologische controle kap

  [dec 2023] Uitvoeren van een ecologische controle aan bomen die gemarkeerd zijn om gekapt te worden voor Utrechts Landschap, samen met Achterberg Ecologie & Natuurfotografie.

 • Quickscan woonhuis

  Quickscan woonhuis

  [nov 2023] Ecologische quickscan naar dak- en gevelbewonende soorten met jaarrond beschermde nesten aan een te slopen woning in Driebergen, samen met Achterberg Ecologie & Natuurfotografie.

 • LIFE project N2000 CrossBorderBog

  LIFE project N2000 CrossBorderBog

  [nov 2023 - nov 2025] Uitvoering van de Natura 2000 herstelmaatregelen voor de hoogveen zone van het Aamsveen in een grensoverschrijdend LIFE project samen met de Duitse partners van het H├╝ndfelder Moor. P4N treedt binnen het projectteam voor Provincie Overijssel op als Manager projectbeheersing.

 • Update onderzoek Doornse Gat

  Update onderzoek Doornse Gat

  [sep 2023] Updaten van de analyse van het natuurwaardenonderzoek Doornse Gat uit 2021, voor Gemeente Utrechtse Heuvelrug, samen met Achterberg Ecologie & Natuurfotografie.

 • quickscan dak en gevel

  quickscan dak en gevel

  [sep 2023] Ecologische quickscan naar Huismus, Huiszwaluw, Gierzwaluw, vleermuizen en broedvogels aan een te renoveren woning in Amerongen, samen met Achterberg Ecologie & Natuurfotografie.