Natuurontwikkeling, -herstel en -beheer

  • Mitigatie N18 in Aamsveen

    Mitigatie N18 in Aamsveen

    [jan 2017 - dec 2018] De voorbereiding van mitigerende maatregelen (vanuit de aanleg van het N18 traject Varsseveld-Enschede) in het Natura 2000 gebied Aamsveen voor Landschap Overijssel, samen met Frankenvrij Advies.

  • PAS/N2000 planuitwerking Aamsveen

    PAS/N2000 planuitwerking Aamsveen

    [nov 2016 - jun 2020] Verantwoordelijk voor de volledige (voormalig) PAS / Natura 2000 planuitwerking voor het Aamsveen hoogveengebied en de lagg zone (het beekdal), voor Landschap Overijssel, samen met Frankenvrij Advies (tot mei 2019). P4N verzorgt alle projectbeheersing, het contact met de Duitse partners, het leveranciersmanagement, en het projectsecretariaat. Concept opleverdossier gereed eind juni 2019.