Natuurontwikkeling, -herstel en -beheer

 • Translocatie reptielen Vitens

  Translocatie reptielen Vitens

  [apr - sep 2021] Uitvoeren van een flora en fauna quickscan, opstellen van een ecologisch werkprotocol, en vervolgens uitvoeren van de translocatie (wegvangen en verplaatsen) van reptielen, als voorbereiding op de aanleg van een nieuwe waterwinput op de Leersumse Eng voor Vitens, samen met Achterberg Ecologie & Natuurfotografie.

 • Translocatie reptielen Huis te Maarn

  Translocatie reptielen Huis te Maarn

  [apr - okt 2021] Opstellen van een activiteitenplan en uitvoeren van translocatie (wegvangen en verplaatsen) van reptielen (als voorbereiding op plagwerkzaamheden) voor landgoed Huis te Maarn, samen met Achterberg Ecologie & Natuurfotografie.

 • Natuurtoets Huis te Maarn

  Natuurtoets Huis te Maarn

  [dec 2020] Uitvoeren van een natuurwaarden-onderzoek en opstellen van een ecologisch werkprotocol inzake de aanleg van heidecorridors (omvorming van bos naar heide) voor landgoed Huis te Maarn, samen met Achterberg Ecologie & Natuurfotografie.

 • Natuurtoets Broekhuizen

  Natuurtoets Broekhuizen

  [okt 2020 - okt 2021] Uitvoeren van ecologisch onderzoek en een natuurtoets voor landgoed Parc Broekhuizen, Leersum, samen met Achterberg Ecologie & Natuurfotografie.

 • Voorbereiding uitvoering Aamsveen lagg

  Voorbereiding uitvoering Aamsveen lagg

  [jun 2020 - aug 2021] Voorbereiding en aanbesteding van de uitvoeringsfase van de Natura 2000 herstelmaatregelen zoals geformuleerd in het inrichtingsplan voor de Aamsveen lagg zone. P4N verzorgt alle projectbeheersing en het projectsecretariaat voor Landschap Overijssel.

 • Aanpak Aamsveen – Hündfelder Moor

  Aanpak Aamsveen – Hündfelder Moor

  [mrt 2019 - jul 2020] Vormgeven van een grensoverschrijdende projectaanpak voor het hoogveenherstel van het Nederlandse Aamsveen en het Duitse Hündfelder Moor, samen met Landschap Overijssel en haar Duitse partners, inclusief ondersteuning in het opstellen van een gezamenlijke LIFE aanvraag.

 • PAS/N2000 Planuitwerking Manderheide

  PAS/N2000 Planuitwerking Manderheide

  [aug 2017 - apr 2019] In de (voormalig) PAS / Natura 2000 planuitwerking voor de Manderheide (onderdeel van Springendal & Dal van de Mosbeek) ondersteuning bieden aan Frankenvrij Advies met projectplanning, financiële rapportage, en aanbestedingen, voor Landschap Overijssel.

 • Mitigatie N18 in Aamsveen

  Mitigatie N18 in Aamsveen

  [jan 2017 - dec 2018] De voorbereiding van mitigerende maatregelen (vanuit de aanleg van het N18 traject Varsseveld-Enschede) in het Natura 2000 gebied Aamsveen voor Landschap Overijssel, samen met Frankenvrij Advies.

 • PAS/N2000 planuitwerking Aamsveen

  PAS/N2000 planuitwerking Aamsveen

  [nov 2016 - jun 2020] Verantwoordelijk voor de volledige (voormalig) PAS / Natura 2000 planuitwerking voor het Aamsveen hoogveengebied en de lagg zone (het beekdal), voor Landschap Overijssel, samen met Frankenvrij Advies (tot mei 2019). P4N verzorgt alle projectbeheersing, het contact met de Duitse partners, het leveranciersmanagement, en het projectsecretariaat. Concept opleverdossier gereed eind juni 2019.