Natuurontwikkeling, -herstel en -beheer

 • Natuuronderzoek Doornse Gat

  Natuuronderzoek Doornse Gat

  [jun - dec 2021] Uitvoeren van een ecologisch onderzoek en natuurtoets op locatie Doornse Gat voor Gemeente Utrechtse Heuvelrug, samen met Achterberg Ecologie & Natuurfotografie.

 • Ecologische begeleiding Vitens Leersum

  Ecologische begeleiding Vitens Leersum

  [apr 2021 - mrt 2022] Uitvoeren van een flora en fauna quickscan, opstellen van een ecologisch werkprotocol, uitvoeren van translocatie van reptielen, en ecologische begeleiding tijdens aanlegwerkzaamheden van een nieuwe waterwinput op de Leersumse Eng voor Vitens, samen met Achterberg Ecologie & Natuurfotografie.

 • Translocatie reptielen Huis te Maarn

  Translocatie reptielen Huis te Maarn

  [apr - okt 2021] Opstellen van een activiteitenplan en uitvoeren van translocatie van reptielen (als voorbereiding op plagwerkzaamheden) voor landgoed Huis te Maarn, samen met Achterberg Ecologie & Natuurfotografie.

 • Natuurtoets l.g. Huis te Maarn

  Natuurtoets l.g. Huis te Maarn

  [dec 2020] Uitvoeren van een natuurwaarden-onderzoek en opstellen van een ecologisch werkprotocol inzake de aanleg van heidecorridors (omvorming van bos naar heide) voor landgoed Huis te Maarn, samen met Achterberg Ecologie & Natuurfotografie.

 • Natuurtoets l.g. Broekhuizen

  Natuurtoets l.g. Broekhuizen

  [okt 2020 - okt 2021] Uitvoeren van ecologisch onderzoek en een natuurtoets voor Parc Broekhuizen, Leersum, samen met Achterberg Ecologie & Natuurfotografie.

 • N2000 uitvoering Aamsveen lagg zone

  N2000 uitvoering Aamsveen lagg zone

  [jun 2020 - jul 2023] Voorbereiding, aanbesteding, en begeleiding van de volledige uitvoeringsfase van de Natura 2000 herstelmaatregelen zoals geformuleerd in het inrichtingsplan voor de Aamsveen lagg zone. P4N verzorgt alle projectbeheersing en het projectsecretariaat voor Landschap Overijssel. Werk gereed jan 2023.

 • Aanpak Aamsveen – Hündfelder Moor

  Aanpak Aamsveen – Hündfelder Moor

  [mrt 2019 - jul 2020] Vormgeven van een grensoverschrijdende projectaanpak voor het hoogveenherstel van het Nederlandse Aamsveen en het Duitse Hündfelder Moor, samen met Landschap Overijssel en haar Duitse partners, inclusief ondersteuning in het opstellen van een gezamenlijke LIFE aanvraag.

 • PAS/N2000 Planuitwerking Manderheide

  PAS/N2000 Planuitwerking Manderheide

  [aug 2017 - apr 2019] In de (voormalig) PAS / Natura 2000 planuitwerking voor de Manderheide (onderdeel van Springendal & Dal van de Mosbeek) ondersteuning bieden aan Frankenvrij Advies met projectplanning, financiële rapportage, en aanbestedingen, voor Landschap Overijssel.

 • Mitigatie N18 in Aamsveen

  Mitigatie N18 in Aamsveen

  [jan 2017 - dec 2018] De voorbereiding van mitigerende maatregelen (vanuit de aanleg van het N18 traject Varsseveld-Enschede) in het Natura 2000 gebied Aamsveen voor Landschap Overijssel, samen met Frankenvrij Advies.