quickscan vaste verblijfplaatsen

[okt 2022] Ecologische quickscan naar vaste verblijfplaatsen van beschermde soorten (m.n. vogels en vleermuizen) in en rond een af te breken woning in Leersum, samen met Achterberg Ecologie & Natuurfotografie.