Ecologische begeleiding Vitens

[jan - apr 2022] Ecologische begeleiding tijdens aanlegwerkzaamheden van een nieuwe waterwinput op de Leersumse Eng voor Vitens, samen met Achterberg Ecologie & Natuurfotografie.