Quickscan woonhuis

[nov 2023] Ecologische quickscan naar dak- en gevelbewonende soorten met jaarrond beschermde nesten aan een te slopen woning in Driebergen, samen met Achterberg Ecologie & Natuurfotografie.