Quickscan Vitens Leersumse Eng

[apr - okt 2021] Uitvoeren van een flora en fauna quickscan, opstellen van een ecologisch werkprotocol, en uitvoeren van een aantal veldcontroles tijdens aanlegwerkzaamheden voor Vitens op de Leersumse Eng, samen met Achterberg Ecologie & Natuurfotografie.