Ecologische begeleiding Vitens Leersum

[apr 2021 - mrt 2022] Uitvoeren van een flora en fauna quickscan, opstellen van een ecologisch werkprotocol, uitvoeren van translocatie van reptielen, en ecologische begeleiding tijdens aanlegwerkzaamheden van een nieuwe waterwinput, voor Vitens op de Leersumse Eng, samen met Achterberg Ecologie & Natuurfotografie.