Ecologische begeleiding Vitens Leersum

[apr 2021 - mrt 2022] Uitvoeren van een flora en fauna quickscan, opstellen van een ecologisch werkprotocol, uitvoeren van translocatie van reptielen, en ecologische begeleiding tijdens aanlegwerkzaamheden van een nieuwe waterwinput op de Leersumse Eng voor Vitens, samen met Achterberg Ecologie & Natuurfotografie.