Translocatie reptielen Vitens

[apr - sep 2021] Uitvoeren van een flora en fauna quickscan, opstellen van een ecologisch werkprotocol, en vervolgens uitvoeren van de translocatie (wegvangen en verplaatsen) van reptielen, als voorbereiding op de aanleg van een nieuwe waterwinput op de Leersumse Eng voor Vitens, samen met Achterberg Ecologie & Natuurfotografie.