PAS/N2000 planuitwerking Aamsveen

[nov 2016 - jun 2020] Verantwoordelijk voor de volledige (voormalig) PAS / Natura 2000 planuitwerking voor het Aamsveen hoogveengebied en de lagg zone (het beekdal), voor Landschap Overijssel, samen met Frankenvrij Advies (tot mei 2019). P4N verzorgt alle projectbeheersing, het contact met de Duitse partners, het leveranciersmanagement, en het projectsecretariaat. Concept opleverdossier gereed eind juni 2019.