N2000 uitvoering Aamsveen lagg zone

[jun 2020 - feb 2023] Voorbereiding, aanbesteding, en begeleiding van de volledige uitvoeringsfase van de Natura 2000 herstelmaatregelen zoals geformuleerd in het inrichtingsplan voor de Aamsveen lagg zone. P4N verzorgt alle projectbeheersing en het projectsecretariaat voor Landschap Overijssel. Werk gereed dec 2022.