Ecologische uitvoering VBS 2024

[mrt - okt 2024] Wegvangen en verplaatsen van reptielen op delen van de voormalige Vliegbasis Soesterberg. Uitvoeren van monitoring van roofvogels, ransuilen en vleermuizen op de locatie van de geplande woonwijk. Samen met Achterberg Ecologie & Natuurfotografie, opdrachtgever Witteveen+Bos.