Wet DBA in de ijskast

[18/11/2016] Staatssecretaris Wiebes heeft in een brief aan de Kamer laten weten maatregelen te nemen op de zzp-wet DBA, na de vele klachten die er zijn gekomen. Allereerst is uit de brief af te leiden dat de wet niet wordt gehandhaafd tot tenminste 1 januari 2018. Eerder liep die periode van vrijwaring tot 1 januari 2017, daarna zouden er boetes en naheffingen worden opgelegd bij overtreding van de nieuwe regels. Als het nodig is, wordt de periode verder verlengd, laat Wiebes weten. De handhaving wordt stilgelegd tot een 'nieuw moment van herijking'. Daarnaast vindt Wiebes het belangrijk om bepaalde termen aan te passen in de Wet DBA, waaronder termen als 'gezagsverhouding' en 'vervangbaarheid', die nog komen uit de arbeidswet van 1907. Om te bepalen of iemand een zelfstandige is of in loondienst werkt, is de modelovereenkomst in het leven geroepen. Daarover ontstond veel onrust de afgelopen maanden. Het uitstel van de handhaving betekent dat de hele wet in feite op losse schroeven komt te staan. In de tussentijd zal er namelijk een nieuw kabinet geformeerd moeten worden. Het is maar zeer de vraag of de omstreden wet dat gaat overleven. [Bron: RTL Nieuws.]

Voor de werkzaamheden van P4N is een modelovereenkomst niet noodzakelijk. Echter, P4N beschikt over een concept overeenkomst dat op verzoek van haar klanten kan worden ingezet.