IPBES rapport biodiversiteit

[06/05/2019] Verontrustende conclusies in het vandaag verschenen Global Assessment Report van de Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) van de VN. 500 experts uit 50 landen stellen dat een ongekend groot aantal van 1 miljoen plant- en diersoorten wereldwijd met uitsterven bedreigd worden. Het IPBES concludeert dat het verdringen van natuur door menselijk ingrijpen de belangrijkste oorzaak is van biodiversiteitsverlies. In 2020 staan het klimaatakkoord van Parijs en de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties weer op de internationale politieke agenda. Er zullen grote keuzes gemaakt moeten gaan worden. In ons land bestaat er al het Deltaplan Biodiversiteitsherstel van het Netherlands Ecological Research Network (NERN).
P4N blijft zich in ieder geval inzetten voor een duurzaam Nederland met ruimte voor (ontwikkeling en herstel van) natuur.