Inrichtingsplan Aamsveen gereed

[12/07/2019] Na ruim 2,5 jaar werk is het inrichtingsplan voor het Aamsveen in het kader van de PAS/Natura2000 doelstellingen gereed. Het complete opleverdossier is aangeboden aan provincie Overijssel ter beoordeling. Frankenvrij Advies en P4N Duurzaamheid en Natuur hebben samen de volledige planvorming verzorgd voor Landschap Overijssel. P4N blijft Landschap Overijssel ondersteunen met het voorbereiden van de uitvoering van de herstelmaatregelen voor de lagg zone, en met het uitwerken van een grensoverschrijdende aanpak voor het hoogveen herstel inclusief het aanvragen van een bijbehorende LIFE subsidie.