Discussieavond bosbeheer

[22/03/2019] Vanavond een interessante discussie bijgewoond, georganiseerd door Dorp en Natuur in De Binder te Leersum. Onderwerp was de rol van kap in het bosbeheer van Staatbosbeheer (en ook andere TBO’s). Frits van Beusekom, oud-directeur van SBB, heeft kritiek geuit op het huidige kapbeleid van SBB. Dit is vervolgens in de landelijke media en politiek opgepakt. Harry Hekhuis, afdelingshoofd Beheer en Productie van SBB, heeft het beleid toegelicht en verdedigd. De situatie blijkt veel genuanceerder en complexer te zijn dan standpunten en sentimenten in eerste instantie doen vermoeden. Toch bestaan er naar mijn mening in ieder geval goede alternatieven voor kaalkap op grote of kleine schaal (d.w.z. vlaktegewijs verjongen van bos), om een bos duurzaam in stand te houden. Nieuwe inzichten van plenteren (d.w.z. selectieve verjonging van bos door alleen individuele of kleine groepjes oude bomen te vervangen door nieuwe aanplant) als onderdeel van geïntegreerd bosbeheer of natuurvolgend bosbeheer, beschrijven dit al.