Bestuurlijke Kick-off Aamsveen

[27/09/2017] Vandaag heeft de bestuurlijke kick-off plaatsgevonden van het project "Planuitwerking PAS/N2000 Aamsveen", gevolgd door een gebiedsbezoek met alle betrokken partners.  Centraal in het project staat het uitwerken van (hydrologische) herstelmaatregelen gericht op de ontwikkeling van actieve hoogvenen, en op het behoud van de kwetsbare habitattypen in de zwakgebufferde zone in het dal van de Glanerbeek. 

Samen met Frankenvrij Advies is P4N verantwoordelijk voor de PAS planuitwerking van het Natura2000-gebied Aamsveen, in opdracht van Landschap Overijssel. De projectleiding is op 1 november 2016 van start gegaan.