2e Inloopavond Aamsveen

[28/11/2018] Vanavond vond de tweede inloopavond plaats in het kader van het project “Planuitwerking PAS/Natura2000 Aamsveen”. Met de onderzoeksfase achter de rug, en het inrichtingsplan al in de steigers, trok deze avond vele geïnteresseerden naar Restaurant Sandersküper in Ahaus bij Enschede. Het projectteam presenteerde daar de voorziene herstelmaatregelen, als ook interessante informatie over het ontstaan van het Aamsveen en de cultuurhistorische geschiedenis. De herstelmaatregelen zijn er op gericht om de eco-hydrologie van het hoogveen en de lagg zone (het beekdal) duurzaam te behouden. Deze maatregelen worden in overleg met Duitse partners van het naastgelegen Hündfelder Moor vormgegeven. Het inrichtingsplan zal naar verwachting in maart 2019 gereed zijn. De eerste herstelmaatregelen zouden al na de zomer 2019 uitgevoerd kunnen gaan worden.

Samen met Frankenvrij Advies is P4N verantwoordelijk voor de PAS planuitwerking van het Natura2000-gebied Aamsveen, in opdracht van Landschap Overijssel.

[Een film van de inloopavond is hier te zien: https://www.landschapoverijssel.nl/nieuws/inloopbijeenkomstaamsveen.]